KURUMSAL

ÇEVRE GÜVENLİK SAĞLIK


GÖKAY GROUP olarak dünya çapında faaliyet gösterdiğimiz bütün iş kollarında; yaşadığımız dünyayı ve sürdürülebilir enerji kaynaklarımızı kirletip yok olma noktasına getirmeden, yayınlanan çevre ve iş sağlığı ve güvenliği yasalarına tam uyumluluğu şirket politikası edinerek çalışmalarımızı yapmaktayız.


GÖKAY GROUP Herkesin güvenli bir iş ortamına sahip olma hakkı olduğunun bilincinde ve çevreyi koruyup gelecek nesillere teslim etme zorunluluğunun farkındadır. Bu nedenle, çevre, iş sağlığı ve güvenliği yönetiminin işinin en önemli ve sürekli güncellenmesi gereken bir parçası olduğunu şirket vizyonu olarak benimsemiştir. Tüm iş kazalarının %98 oranında önlenebilir olduğunu her fırsatta çalışanlarına hatırlatmakta ve bu görüş doğrultusunda sürekli iyileşmeyi desteklemektedir.

GÖKAY GROUP’ta güvenli ve çevreye duyarlı olarak çalışmak istihdamın bir koşuludur ve her şirket çalışanı, kendi sağlık ve güvenliğinin yanı sıra, ekip arkadaşlarının, toplumun ve çevrenin sağlık ve güvenliğinden de sorumludur.

Hedeflediğimiz yüksek güvenlik ve çevre koruma standartlarına ulaşabilmek adına GÖKAY GROUP ;

  • Çalışanlarının kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki gelişmelere aktif katılımını sağlar,
  • Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.
  • İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.
  • Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliğinin performansını artırmak amacı ile sürekli gelişmeyi öngörür.