KURUMSAL

BASIN ODASI

  • Nuh Çimento, İştirakini Gökay Madenciliğe Sattı 18.01.2013

    Nuh Çimento, iştirakçisi olduğu Nuh Ay Çimento Ltd Şti’ndeki 700.000 TL nominal değerli hisselerinin tamamını Gökay İnşaat Madencilik Ltd. Şti’ye, 11.000.000 USD'ye satma kararı aldı. Yurt içinde ve dışında çimento ve inşaat malzemeleri üretim ve ticareti konularında faaliyet göstermek üzere 2010 yılı Haziran ayında kurulan Nuh Ay Çimento’nun mevcut sermayesi 1.000.000 TL, Nuh Çimento Sanayi AŞ’nin bu şirketteki ortaklık payı ise % 70’ti.

    Nuh Ay Çimento’nun, Cezayir’de 720.000 ton/yıl kapasiteli öğütme tesisi kuracak olan SPA SPCC Production Et Commercialistation De Ciment (SPA SPCC) isimli 70.000.000 Cezayir Dinarı sermayeli şirkete % 46 oranında ortaklığı bulunuyor. SPA SPCC firması öğütme tesisi yatırımı 2012 yılı ilk yarısında tamamlanarak deneme üretimlerine başlanmıştı.

    Satıştan doğacak kazancın % 75'inin satışı izleyen beşinci yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında tutulmasına karar verildiği öğrenilenler arasında.

    Gökay İnşaat Madencilik, Ankara merkezli Gökay Şirketler Grubunun bir parçası olup, grubun Cezayir'in Tebessa vilayetinde bir adet fosfat madeni işletmesi ve yine Cezayir'in Oran şehrinde bir adet taş ocağı işletmesi bulunmakta. Grup ayrıca Kocaeli - Karamürsel'de bir adet blok taş, Adapazarı Ferizli'de iki farklı sahada demir cevheri işletmesi ve yine Adapazarı Merkez'de demir sülfat üretim tesisinde faaliyetlerini sürdürüyor.